Contact

President

Sajib Amanul

Phone: 01819926160
Email: progoti17@gmail.com

President of Astronomical Division

Shahjahan Mridha Benu

Phone: 01711533090
Email: s_mridha238@yahoo.com

General Secretary

Arafat Rahman

Phone:
Email: ac.arafat@gmail.com

Office Address

Central Office: 48/1, South Mugdapara, Dhaka 1214, Bangladesh
Phone & Cellphone: +88 02 7275885, +88 02 01819926160
Email: achokro@gmail.com


Webmaster Contact Details:

Ehteshamul Kabir
Phone & Cellphone: +88 01557779323
Email: eklotan@gmail.com